Trợ giúp của Chủ sở hữu

Trợ giúp của Chủ sở hữu

用 中文 阅读 本页

អាន ទំព័រ នេះ ជា ភាសាខ្មែរ

اقرأ هذه الصفحة باللغة الاسبانية

Li paj sa a kreyl ayisyen

Leia esta página em português

Lea esta página en español

 

YÊU CẦU MỘT LUẬT SƯ NGAY HÔM NAY

 • الخطوة 1: Nhấp vào ây.
 • Bước 2: in thông tin của bạn.
 • Bước 3: VLP sẽ cố gắng kết nối bạn với một luật sớm nhất có thể.

تشونغ توي لا آي

Dự Án Luật Sư Tình Nguyện cho Dự Án Hỗ Trợ Pháp Lý Trục Xuất do COVID là một i ngũ các luật sư ، sinh vên luật từ tất cả thành phần trong c các thành phần trong c số lượng nhà hạn chế và không có thu nhập cao trên khắp Liên bang ماساتشوستس.

خي تشونغ توي بيت أو تيان هانه دون

Vào tháng Mười năm 2020، Dự Án Luật Sư Tình Nguyện đã tham gia Kế Hoạch Đẩy Lùi Trục Xuất toàn tiểu bang cho Dự Án Trợ Giúp Pháp Lý Trục Xuất do COVID. Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ những ông chủ nhà sở hữu số lượng nhà hạn chế và không có thu nhập cao đang phải đối mặt với cuộc kht nhc cuộc kht nhc cuộc kht nhc

Những Gì Chúng Tôi Cung Cp

 • لي في ديين فالب لي هذا هو مين في
 • Hỗ trợ làm on xin trợ giúp tài chính
 • Tài liệu và tài nguyên giáo dục

Các Chương Trình và Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Luật Sư Trong Ngày (LFD)

 • Một cuộc tư vấn miễn phí trong vòng 15 phút

Hạn chế trong hỗ trợ cũng như đại diện pháp lý hoàn chỉnh

 • Tuyển dụng theo từng trường hợp cụ thể

Hỗ trợ pháp lý

 • Miễn Phí thông qua Dựn Luật Sư Tình Nguyện (VLP)
 • تشي في ثوب ثونج كوا كوان هو لك كوا تشونغ تو في جستس بريدج فاين فونج فالب لو كوين هامبدن

لعبة xử lý các في xin hỗ trợ tài chính

 • Nhận tiền để chi trả cho tiền thuê nhà chưa Thanh Toán
 • Nhận tiền để chi trả cho các khoản thanh toán thế chấp của bn

Hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình ERAP، RAFT và ERMA do nhà nước tài trợ

100٪ nguồn thông tin miễn phí cho chủ nhà bất kể mức thu nhập

 

Quá trình trục xuất

 • Hướng Dẫn về Thông Báo Chấm Dứt Hợp ng Thuê Nhà
 • Nghĩa vụ của một chủ nhà

فين فونج جياو دوك سوب توي

Luật Sư Trong Ngày (LFD)

15 phút tư vấn miễn phí nếu bạn đủ iều kiện

 

Được kết nối với một luật sư một cách thuận tiện thông qua legal Squirrel، một nền tảng phần mềm

 • Khách hàng và Luật sư cộng tác trong một không gian làm việc ảo، an toàn theo thời gian thực.

Giới Thiệu Cộng ng

Nếu bạn là một người ủng hộ cộng đồng muốn giới thiệu một chủ nhà sở hữu số lượng nhà hạn chế، vui lòng nhấp vào هنا để in đầy đủ thông tin vào mẫu đơn giới thiệu CELHP.

 

Hãy đảm bảo chọn “Dự Án Luật Sư Tình Nguyện” (Bất động sản nhỏ do chủ sở hữu sử dụng ، trên toàn tiểu bang).