Jwenn Èd

Haitian Creole

Pou mande sèvis legal yo

Si ou vle konnen siw kalifye pouw resevwa sèvis gratis nan men Projè Avoka Volontè (VLP), tanpri rele nan (617) 603-1700.

  • Kay
  • Lwa Fanmi
  • Dèt Konsomatè
  • Chomaj
  • Fayit
  • Gadyen legal

 

VLP pa travay sou ka imigrasyon oswa ka kriminèl.

Pwojè Avoka Volontè a bay kliyan ki pa pale anglè yo sèvis entèpretasyon ak tradiksyon gratis.