Patisipe

Vin yon Mentor

Nan VLP, avoka ki gen eksperyans konseye nouvo avoka epi gide yo nan ka volontè. Mentoring se yon opòtinite rekonpanse pou vin yon sous konesans, ansèyman ak sipò, pandan ke yo te konseye se yon eksperyans ki gen anpil valè pou avoka ki kòmanse karyè legal yo.

N ap chèche kandida ki gen omwen 5 ane eksperyans pratik nan dwa fanmi, testaman, gadyen legal, pwopriyetè-lokatè, dèt konsomatè, asirans chomaj, fayit, oswa lwa travay.

Enterese nan Mentoring?

Si w enterese nan konsèy oswa si w gen plis kesyon, kontakte Emelia Andres:

Imel Nou