Fèmen Jounen Martin Luther King: 17 janvye 2022

Tanpri sonje, VLP & ERLI pral fèmen bonè a 2:30 pm vandredi 1/14/22 epi yo pral fèmen lendi 1/17. Ou ka toujou aplike pou èd legal sou Entènèt nan https://vlpnet.org/get-help/.