Sa nou fè

Dènye Nouvèl

Chache konnen sa k ap pase nan VLP!

 • Fèmti Jou Endepandans: 4 jiyè 2022

  Tanpri sonje, VLP & ERLI ap fèmen bonè a 2:30 pm vandredi 6/30/22 epi yo pral fèmen lendi 7/4.

 • Fèmti Juneteenth: 20 jen 2022

  Tanpri sonje, VLP & ERLI ap fèmen nan Lendi 6/20. Ou ka toujou aplike pou èd legal sou entènèt nan https://vlpnet.org/get-help/

 • Fèmti Jou Memoryal la: 30 me 2022

  Tanpri sonje, VLP & ERLI pral fèmen bonè a 2:30 pm vandredi 5/27/22 epi yo pral fèmen lendi 5/30. Ou ka toujou aplike pou èd legal sou entènèt nan https://vlpnet.org/get-help/

 • Keu ERLI ap fèmen jedi, 3/10/22

  Liy dirèk ERLI a pral fèmen jedi 3/10 pou yon fòmasyon anplwaye tout jounen an. Si w ap chèche èd legal, tanpri soumèt yon aplikasyon sou entènèt oswa rele nou lè liy dirèk la re-ouvè Vandredi, 3/11 a 9AM. Mèsi.

 • Fèmen Jou Prezidan an: 21 fevriye 2022

  Tanpri sonje, VLP & ERLI pral fèmen bonè a 2:30 pm vandredi 2/18/22 epi yo pral fèmen lendi 2/21. Ou ka toujou aplike pou èd legal sou entènèt nan https://vlpnet.org/get-help/

 • Fèmen Jounen Martin Luther King: 17 janvye 2022

  Tanpri sonje, VLP & ERLI ap fèmen bonè a 2:30 pm vandredi 1/14/22 epi yo pral fèmen lendi 1/17. Ou ka toujou aplike pou èd legal sou Entènèt nan https://vlpnet.org/get-help/.

 • Fèmti jou ferye 2021

  Tanpri sonje VLP & ERLI ap fèmen Vandredi 12/23 jiska Lendi 1/3. Ou ka toujou aplike pou èd legal sou Entènèt nan https://vlpnet.org/get-help/ Nou espere jou ferye ou yo kontan ak an sante!

 • Sondaj priyorite VLP

  Ou vle ede VLP sèvi kliyan nou yo ak volontè nou yo pi byen? Pran yon ti moman pou ranpli sondaj kout, konfidansyèl nou an. Sondaj sa a fè pati pwosesis VLP pou revize priyorite nou yo epi chèche konnen pwoblèm legal moun ki gen revni fèb nan kominote n ap sèvi yo. Nou apresye ou pran kèk minit pou reponn [Plis…]

 • Bòn fèt pèp endijèn yo!

  VLP ap fèmen jodi a a 2:30 PM ak tout jounen lendi nan obsèvasyon Jounen Pèp Endijèn yo. Aprann plis sou moun ak branch fanmi peyi sa a nan: https://www.cowasuck.org/http://massachusetttribe.org/https://mashpeewampanoagtribe-nsn.gov/https://www.nipmucnation.org/

 • Bòn fèt, Jij G!

  Bòn fèt, Jij G! Jij Ginsburg (retrete) kontinye ap yon pisans absoli pou VLP ak Senior Partners for Justice. Mèsi pou tout travay etonan ou yo. Nou espere ou pase yon bèl anivèsè nesans!