Maalinta Martin Luther King Jr. Xidhitaanka: Janaayo 16, 2023

Fadlan lagugula taliyo in VLP & ERLI la xidhi doono horaanta Jimcaha, 1/13/22, 2:30 galabnimo lana xidhi doono Isniinta, 1/16/23.