Maalinta Patriots waxay xidhmaysaa: Abriil 17, 2023

Fadlan lagugula taliyo in VLP & ERLI la xidhi doono horaanta Jimcaha, 4/14/22, 2:30 galabnimo lana xidhi doono Isniinta, 4/17/23.