Tại sao lại là tình nguyện viên: Trải nghiệm được chia sẻ

“Tôi tình nguyện vì có cơ hội sử dụng các kỹ năng pháp lý của mình để giúp những người không thể có được đại diện hợp pháp. Khách hàng rất biết ơn sự giúp đỡ của các tình nguyện viên vì nếu không thì hệ thống pháp luật có vẻ khá khó khăn và phức tạp đối với họ. Tình nguyện viên là một con đường hai chiều đối với tôi - tôi không chỉ giúp khách hàng giải quyết những rắc rối pháp lý của họ, mà là một luật sư mới được nhận vào, tôi có thể đảm nhận những vụ việc thú vị, được đào tạo và cố vấn từ các luật sư cấp cao, tương tác và đại diện cho khách hàng, và được thử thách hàng ngày về mọi mặt. ”