Về chúng tôi

Về chúng tôi

CHÚNG TÔI LÀ AI

Dự án Luật sư Tình nguyện của Hiệp hội Luật sư Boston đã được dành riêng để phục vụ các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp ở Khu vực Greater Boston kể từ năm 1977. Chúng tôi cố gắng mang lại quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho khách hàng của mình bằng cách cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự chuyên nghiệp chất lượng cao cho khách hàng đủ điều kiện thông qua các phòng khám của tòa án, các chương trình luật sư hàng ngày của chúng tôi và giới thiệu các trường hợp đại diện đầy đủ. Những nỗ lực của chúng tôi được thúc đẩy bởi một đội ngũ tình nguyện viên hùng hậu, bao gồm luật sư, trợ lý luật sư và sinh viên luật từ mọi thành phần của cộng đồng pháp lý. Những tình nguyện viên quan trọng này làm việc cùng với toàn bộ đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi.

SỨ MỆNH

Để tăng khả năng tiếp cận công lý bằng cách cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự chuyên nghiệp chất lượng cao cho các khách hàng đủ điều kiện trong khu vực Greater Boston.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Duy trì và bảo vệ quyền tiếp cận công lý có ý nghĩa cho khách hàng của chúng tôi.
  • Ưu tiên các chương trình của chúng tôi dựa trên nhu cầu của quần thể mà chúng tôi phục vụ và năng lực của nhân viên.
  • Thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và cơ hội bình đẳng trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý.
  • Cố gắng có một đội ngũ nhân viên phản ánh được cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
  • Thúc đẩy sự hợp tác mang tính xây dựng giữa nhân viên và hội đồng quản trị của chúng tôi và những người phục vụ khách hàng của chúng tôi.