Giới thiệu

Giới thiệu

Về Chúng Tôi

Kể từ năm 1977, Dự án Luật sư Tình nguyện đã cố gắng mang lại quyền tiếp cận bình đẳng cho người dân vùng Greater Boston và toàn tiểu bang theo Dự án Vận động cho Chủ nhà, ủng hộ những người từ các hộ gia đình có thu nhập thấp và cần trợ giúp pháp lý. Những nỗ lực của chúng tôi được thúc đẩy bởi một nhóm tình nguyện viên hùng hậu, bao gồm luật sư, trợ lý pháp lý và sinh viên luật từ tất cả các thành phần của cộng đồng pháp lý. Những tình nguyện viên quan trọng này làm việc cùng với toàn bộ nhân viên tận tâm của chúng tôi.

SỨ MỆNH

Để tăng khả năng tiếp cận công lý bằng cách cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự chuyên nghiệp chất lượng cao cho các khách hàng đủ điều kiện trong khu vực Greater Boston.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Duy trì và bảo vệ quyền tiếp cận công lý có ý nghĩa cho khách hàng của chúng tôi.
  • Ưu tiên các chương trình của chúng tôi dựa trên nhu cầu của quần thể mà chúng tôi phục vụ và năng lực của nhân viên.
  • Thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và cơ hội bình đẳng trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý.
  • Cố gắng có một đội ngũ nhân viên phản ánh được cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
  • Thúc đẩy sự hợp tác mang tính xây dựng giữa nhân viên và hội đồng quản trị của chúng tôi và những người phục vụ khách hàng của chúng tôi. Một,