Về chúng tôi

Ban điều hành

Giới thiệu các thành viên ban chuyên trách của Dự án Luật sư Tình nguyện.

William (Rob) Roberts, Esq.

Ghế

Dây thừng & LLP xám

Christopher Clark, Esq.

Phó Chủ tịch

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Hantzley Audate

gà trống

Chuông Cynthia

Đồi Deborah Bornheimer, Esq.

Công ty quản lý Hill

Andrew H. Cohn, Esq.

WilmerHale (Đã nghỉ hưu)

Lee Myers Duncan

Brian Dunphy, Esq.

Mintz Levin

Richard Ferguson, CPA

RSM Hoa Kỳ LLP

Deeqo Jibril

Joseph M. Kaigler, Sr., Esq.

Cảng vụ Massachusetts

Sarah Kelly, Esq.

Nutter McClennen & Cá, LLP

Daphne Lopes

 

Josephine McNeil, Esq.

CÓ THỂ-DO (Đã nghỉ hưu)

Mary Moore

Những người sống sót, Inc.

 

Dee Mullen
Trường Bán công New Heights

Michael J. Pappone, Esq.

Goodwin Procter (Đã nghỉ hưu)

Sarah Beigbeder Petty, Esq.

WilmerHale

Steven D. Pohl, Esq.
Rudnick nâu

Xena Robinson, Esq.

Suzanne Nhỏ

Albert Wallis, Esq.

Brown Rudnick (Đã nghỉ hưu)