Tham Gia

Trở thành người cố vấn

Tại VLP, các luật sư giàu kinh nghiệm cố vấn cho các luật sư mới bằng cách cung cấp hướng dẫn thực tế trong suốt các trường hợp tình nguyện của họ. Cố vấn là cơ hội để các luật sư dày dạn kinh nghiệm trở thành nguồn kiến ​​thức và cung cấp hỗ trợ cho các luật sư mới hơn đang bắt đầu sự nghiệp pháp lý của họ.

Các ứng viên quan tâm đến việc cố vấn với VLP phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm thực tế trong một trong các lĩnh vực luật sau: gia đình, di chúc, quyền giám hộ, chủ nhà-người thuê nhà, nợ tiêu dùng, bảo hiểm thất nghiệp, phá sản hoặc việc làm.

Quan tâm đến Cố vấn?

Nếu bạn quan tâm đến việc cố vấn hoặc có thêm câu hỏi, hãy liên hệ với Emelia Andres:

Email Chúng Tôi