THAM GIA VÀO

Ngành nghề

Tham gia một đội đáng kinh ngạc

Chúng tôi cung cấp các nguồn lực, công cụ và hỗ trợ mà nhân viên cần để phục vụ mục tiêu của chúng tôi. Khi bạn tham gia với chúng tôi, bạn ngay lập tức trở thành một phần quan trọng của bức tranh lớn hơn.

CHỨC VỤ: Chuyên gia tuyển sinh song ngữ  

NGÀY / GIỜ: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều với một giờ ăn trưa không lương   

BÁO CÁO: Natasha Lewis, Luật sư giám sát Call Center  

ĐƠN VỊ: Tiếp nhận pháp lý khu vực phía Đông (ERLI) của Dự án luật sư tình nguyện 

VỊ TRÍ: 7 Quảng trường Winthrop, Tầng 2, Boston, MA / Từ xa (Massachusetts)   

LƯƠNG THEO GIỜ: $ 25.80 mỗi giờ  

Nhấn vào đây để đăng ký!

  

Đây là vị trí nhân viên cố định, toàn thời gian tại Call Center. Ứng viên phải cư trú tại Massachusetts và phải có kết nối internet an toàn. 

Vị trí này yêu cầu thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Xin lưu ý rằng các ứng viên được chọn sẽ phải làm bài kiểm tra Trình độ tiếng Tây Ban Nha.

Ứng dụng này sẽ vẫn mở cho đến khi vị trí đã được lấp đầy.

TÓM TẮT VỊ TRÍ:    

Tiếp nhận Pháp lý Khu vực Miền Đông (ERLI) là một dự án của VLP nhằm cung cấp cho người gọi thông tin, tư vấn pháp lý và giới thiệu; sàng lọc khách hàng về điều kiện trợ giúp pháp lý; tổ chức tiếp nhận các trường hợp ưu tiên được trợ giúp pháp lý. ERLI nhận được gần 15,000 cuộc gọi hàng năm từ những cư dân Massachusetts có thu nhập thấp đang tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý. Nếu không có các dịch vụ của ERLI và nhân viên của họ, nhiều người trong số những cư dân này có thể ra đi mà không có sự trợ giúp.  

 

ERLI đang tìm kiếm một Chuyên gia tuyển sinh song ngữ toàn thời gian để trả lời các cuộc gọi, sàng lọc tính đủ điều kiện, tiến hành tuyển sinh, cung cấp thông tin và giới thiệu, lên lịch các cuộc hẹn và nhập dữ liệu. Chuyên gia tiếp nhận sẽ được đào tạo liên tục về các thủ tục tiêu chuẩn, dịch vụ khách hàng, nhập dữ liệu và giáo dục pháp luật chuyên biệt để cung cấp thông tin pháp lý, giới thiệu và tư vấn ở mức cao nhất dưới sự giám sát của người quản lý và luật sư.  

TRÌNH ĐỘ: 

 

GIÁO DỤC/ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:   

 • Bằng tốt nghiệp trung học / GED  
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
 • Thành thạo bộ Microsoft Office  

KIẾN THỨC CẦN THIẾT / KINH NGHIỆM 

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tổng đài hoặc kinh nghiệm dịch vụ khách hàng qua điện thoại  
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm nhập dữ liệu và/hoặc kinh nghiệm liên quan đến đầu vào    

ƯU TIÊN KIẾN THỨC / KINH NGHIỆM:   

 • Kiến thức về luật MA xung quanh Nhà ở, Luật Gia đình, Quyền lợi và Người tiêu dùng 
 • Kinh nghiệm nhập học trước 
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hệ thống tòa án hoặc văn phòng luật xử lý các vụ việc dân sự phục vụ người dân có thu nhập thấp. 

KỸ NĂNG / KỸ NĂNG TÂM THẦN CẦN THIẾT: 

 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tốt, bao gồm kỹ năng nhập dữ liệu và đánh máy tốt  
 • Khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin mới một cách nhanh chóng  
 • Kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt 
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian mạnh mẽ  
 • Khả năng vượt trội khi làm việc độc lập và trong một nhóm  
 • Khả năng tìm hiểu và điều hướng máy tính, quản lý hồ sơ, phần mềm và hệ thống điện thoại  
 • Khả năng linh hoạt và thích ứng với các tình huống khác nhau của khách hàng và những thay đổi trong quy trình của chương trình  
 • Khả năng quản lý căng thẳng và xác định tự chăm sóc khi cần thiết  
 • Mức độ chú ý đến chi tiết và độ chính xác cao 
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng  

KỸ NĂNG / KỸ NĂNG THỂ CHẤT CẦN THIẾT: 

 • Khả năng điều hướng hệ thống máy tính, phần mềm, internet và điện thoại mạnh mẽ  
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả và hiệu quả qua điện thoại và email 

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN BAO GỒM: 

 • Thực hiện tuyển sinh qua điện thoại trên hàng đợi ERLI và trả lời các yêu cầu tuyển sinh trực tuyến về tính hợp pháp hỗ trợ
 • Áp dụng đào tạo pháp lý cho các trường hợp thực tế của khách hàng và cung cấp thông tin chính xác, giới thiệu hoặc pháp lý tư vấn dưới sự giám sát của người quản lý và luật sư giám sát  
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý trường hợp để ghi lại dữ kiện trường hợp và chuẩn bị hồ sơ trường hợp để giám sát viên xem xét hàng ngày  
 • Lên lịch cho khách hàng các cuộc gọi tư vấn và tiến hành các cuộc hẹn gọi lại tư vấn 
 • Các nhiệm vụ khác theo nhu cầu của Chương trình  

Dự án Luật sư Tình nguyện cam kết hướng tới một môi trường làm việc đa dạng và tự hào là Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng. Các ứng viên lý tưởng của chúng tôi tôn trọng một môi trường làm việc hòa nhập. VLP cố gắng đảm bảo rằng những người làm việc trong tổ chức của chúng tôi phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. VLP khuyến khích các ứng viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau đăng ký cho các vị trí. 

CHỨC VỤ: Chuyên gia tuyển sinh  

NGÀY / GIỜ: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều với một giờ ăn trưa không lương   

BÁO CÁO: Natasha Lewis, Luật sư giám sát Call Center  

ĐƠN VỊ: Tiếp nhận pháp lý khu vực phía Đông (ERLI) của Dự án luật sư tình nguyện 

VỊ TRÍ: 7 Quảng trường Winthrop, Tầng 2, Boston, MA / Từ xa (Massachusetts)   

LƯƠNG THEO GIỜ: $ 25.80 mỗi giờ  

 

Nhấn vào đây để đăng ký!

  

Đây là vị trí nhân viên cố định, toàn thời gian tại Call Center. Ứng viên PHẢI cư trú tại Massachusetts và phải có kết nối internet an toàn.

 

Ứng dụng này sẽ vẫn mở cho đến khi vị trí đã được lấp đầy.

TÓM TẮT VỊ TRÍ:    

Tiếp nhận pháp lý khu vực phía Đông (ERLI) là một dự án của VLP cung cấp cho người gọi thông tin, tư vấn pháp lý và giới thiệu; sàng lọc khách hàng về tính đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý; và thực hiện các đợt xét tuyển trong các trường hợp ưu tiên trợ giúp pháp lý. ERLI nhận được gần 15,000 cuộc gọi hàng năm từ những cư dân Massachusetts có thu nhập thấp tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý. Nếu không có các dịch vụ của ERLI và nhân viên của nó, nhiều người trong số những cư dân này có thể ra đi mà không có sự trợ giúp. 

 

ERLI đang tìm kiếm Chuyên gia tuyển sinh toàn thời gian để trả lời cuộc gọi, sàng lọc tính đủ điều kiện, tiến hành tuyển sinh, cung cấp thông tin và giới thiệu, lên lịch cuộc hẹn và nhập dữ liệu. Chuyên gia Tiếp nhận sẽ được đào tạo liên tục về các thủ tục tiêu chuẩn, dịch vụ khách hàng, nhập dữ liệu và giáo dục pháp luật chuyên ngành để cung cấp thông tin pháp lý, giới thiệu và lời khuyên ở mức cao nhất dưới sự giám sát của người quản lý và luật sư. 

 

TRÌNH ĐỘ: 

 

GIÁO DỤC/ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:   

 • Bằng tốt nghiệp trung học / GED  
 • Thành thạo bộ Microsoft Office  

KIẾN THỨC CẦN THIẾT / KINH NGHIỆM 

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tổng đài hoặc kinh nghiệm dịch vụ khách hàng qua điện thoại  
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm nhập dữ liệu và/hoặc kinh nghiệm liên quan đến đầu vào    

ƯU TIÊN KIẾN THỨC / KINH NGHIỆM:   

 • Kiến thức về luật MA xung quanh Nhà ở, Luật Gia đình, Quyền lợi và Người tiêu dùng 
 • Kinh nghiệm nhập học trước 
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hệ thống tòa án hoặc văn phòng luật chuyên xử lý các vụ án dân sự phục vụ người dân có thu nhập thấp

KỸ NĂNG / KỸ NĂNG TÂM THẦN CẦN THIẾT: 

 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tốt, bao gồm kỹ năng nhập dữ liệu và đánh máy tốt  
 • Khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin mới một cách nhanh chóng  
 • Kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt 
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian mạnh mẽ  
 • Khả năng vượt trội khi làm việc độc lập và trong một nhóm  
 • Khả năng tìm hiểu và điều hướng máy tính, quản lý hồ sơ, phần mềm và hệ thống điện thoại  
 • Khả năng linh hoạt và thích ứng với các tình huống khác nhau của khách hàng và những thay đổi trong quy trình của chương trình  
 • Khả năng quản lý căng thẳng và xác định tự chăm sóc khi cần thiết  
 • Mức độ chú ý đến chi tiết và độ chính xác cao 
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng  

KỸ NĂNG / KỸ NĂNG THỂ CHẤT CẦN THIẾT: 

 • Khả năng điều hướng hệ thống máy tính, phần mềm, internet và điện thoại mạnh mẽ  
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả và hiệu quả qua điện thoại và email 

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN BAO GỒM: 

 • Thực hiện tuyển sinh qua điện thoại trên hàng đợi ERLI và trả lời các yêu cầu tuyển sinh trực tuyến về tính hợp pháp hỗ trợ
 • Áp dụng đào tạo pháp lý cho các trường hợp thực tế của khách hàng và cung cấp thông tin chính xác, giới thiệu hoặc pháp lý  tư vấn dưới sự giám sát của người quản lý và luật sư giám sát  
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý trường hợp để ghi lại dữ kiện trường hợp và chuẩn bị hồ sơ trường hợp để giám sát viên xem xét hàng ngày  
 • Lên lịch cho khách hàng các cuộc gọi tư vấn và tiến hành các cuộc hẹn gọi lại tư vấn 
 • Các nhiệm vụ khác theo nhu cầu của Chương trình  

Dự án Luật sư Tình nguyện cam kết hướng tới một môi trường làm việc đa dạng và tự hào là Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng. Các ứng viên lý tưởng của chúng tôi tôn trọng một môi trường làm việc hòa nhập. VLP cố gắng đảm bảo rằng những người làm việc trong tổ chức của chúng tôi phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. VLP khuyến khích các ứng viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau đăng ký cho các vị trí. 

CHỨC VỤ: Trợ lý song ngữ – Phá sản và Người tiêu dùng
NGÀY / GIỜ: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều, 35 giờ mỗi tuần (có 1 phòng khám buổi tối)
BÁO CÁO: Luật sư nhân viên, Grace Brockmeyer
ĐƠN VỊ: Phá sản và tiêu dùng
VỊ TRÍ: 7 Quảng trường Winthrop, Tầng 2, Boston, MA 02110
LƯƠNG: $52,015

Nhấn vào đây để đăng ký! 

Vị trí này yêu cầu thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Xin lưu ý rằng các ứng viên được chọn sẽ phải tham gia kỳ thi Năng lực Ngôn ngữ Tây Ban Nha.

Ứng dụng này sẽ vẫn mở cho đến khi vị trí đã được lấp đầy.

 

TÓM TẮT VỊ TRÍ:

Dự án Luật sư Tình nguyện (VLP) đại diện cho những người có thu nhập thấp ở khu vực Greater Boston về nhiều vấn đề pháp lý dân sự, bao gồm nhà ở, các vấn đề về người tiêu dùng và các vấn đề về luật gia đình. Nhiều trường hợp được chuyển đến các luật sư riêng tình nguyện, những người xử lý các trường hợp với VLP cung cấp đào tạo và hỗ trợ liên tục. Vai trò này hỗ trợ luật sư của tổ chức cũng như hội đồng chuyên nghiệp về mọi khía cạnh của chức năng pháp lý và hành chính của đơn vị, quản lý hồ sơ cho đơn vị và các nhiệm vụ khác khi cần thiết để thực hiện sứ mệnh của tổ chức. Phải có động lực và cam kết với công việc vì lợi ích cộng đồng và tiếp cận công lý.

TRÌNH ĐỘ/GIÁO DỤC/ĐÀO TẠO:
CẦN THIẾT:

 • Bằng cử nhân
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha

ƯU ĐÃI:

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hệ thống tòa án hoặc văn phòng luật xử lý các vụ án dân sự
 • Có kinh nghiệm trước với một tổ chức phục vụ người dân có thu nhập thấp

KIẾN THỨC / KINH NGHIỆM:

CẦN THIẾT:

 • Có kinh nghiệm với Microsoft Office Suite, cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý nội dung web, và
 • công cụ dự án cộng tác.
 • Khả năng tham gia hiệu quả với luật sư riêng trong việc tuyển dụng và giữ chân các luật sư tình nguyện.
 • Kinh nghiệm trợ lý tại Dự án luật sư tình nguyện

ƯU ĐÃI:

 • Kiến thức về luật MA xung quanh Phá sản và Người tiêu dùng

KĨ NĂNG / KỸ NĂNG THỂ CHẤT:

CẦN THIẾT:

 • Khả năng sử dụng máy tính và điện thoại vài giờ mỗi ngày
 • Khả năng đi đến các tòa án và các địa điểm khám bệnh khác trong khu vực Greater Boston

KĨ NĂNG / KỸ NĂNG TÂM THẦN:

CẦN THIẾT:

 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tuyệt vời
 • Kỹ năng tổ chức và hành chính xuất sắc và khả năng quản lý hiệu quả nhiều nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn
 • Khả năng làm việc độc lập và có khả năng định hướng chi tiết
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và nhân viên ở các tổ chức bên ngoài
 • Khả năng phán đoán tốt, đáng tin cậy và linh hoạt

CÁC CHỨC NĂNG THIẾT YẾU BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI:

Phá sản nhiệm vụ pháp lý

 • Phát triển và duy trì hỗ trợ hành chính để sàng lọc các trường hợp mới nhằm đảm bảo khách hàng đủ điều kiện nhận các dịch vụ VLP và hoàn thành các hồ sơ để nhân viên luật sư sàng lọc một cách kịp thời
 • Dự thảo bản ghi nhớ giới thiệu trường hợp để được xem xét bởi luật sư nhân viên
 • Cung cấp hỗ trợ qua điện thoại chính để trả lời các câu hỏi từ khách hàng đang tìm cách khai phá sản
 • Theo dõi khách hàng về các trường hợp sau khi phòng khám cần hỗ trợ hoặc đại diện thêm
 • Cung cấp hỗ trợ hành chính và kỹ thuật cho các luật sư tình nguyện trong suốt thời gian diễn ra vụ phá sản của họ
 • Hỗ trợ tuyển dụng luật sư sẽ thụ lý các vụ phá sản
 • Báo cáo với người giám sát khi cần điều chỉnh các lần giới thiệu và giới thiệu phá sản
 • Tổ chức và tổng hợp các báo cáo về số liệu thống kê tiếp nhận và giới thiệu
 • Lên lịch cho khách hàng, luật sư và tình nguyện viên thực tập cho các phòng khám phá sản hàng tháng
 • Thiết lập phòng khám phá sản hàng tháng tại văn phòng hoặc tại DotHouse
 • Tiến hành tiếp nhận khách hàng mới tại các phòng khám Phá sản để đảm bảo đủ điều kiện; thu thập tài liệu cần thiết cho các trường hợp phá sản và hỗ trợ lấy báo cáo tín dụng
 • Tham dự các khóa đào tạo khi cần thiết để phát triển nghề nghiệp
 • Duy trì báo cáo trường hợp phá sản
 • Giao nhiệm vụ xử lý trường hợp cho thực tập sinh khi cần thiết
 • Hỗ trợ các yêu cầu trợ cấp phá sản
 • Chuẩn bị các trường hợp để đóng hàng tuần

Người tiêu dùng Đơn vị (được chia sẻ với Bộ phận Trợ lý Việc làm và Người tiêu dùng)

 • Tham gia đánh giá trường hợp của Người tiêu dùng, hỗ trợ theo dõi khách hàng và xử lý trường hợp
 • Tiến hành tiếp nhận khách hàng mới tại các phòng khám khiếu nại nhỏ (được chia sẻ với Bộ phận Pháp chế về Việc làm và Người tiêu dùng)
 • Tiến hành theo dõi sau phòng khám với khách hàng và xử lý trường hợp để đảm bảo tài liệu và ghi chú là chính xác và hiện hành
 • Theo dõi khách hàng về các trường hợp sau khi phòng khám cần hỗ trợ hoặc đại diện thêm
 • Dự thảo bản ghi nhớ giới thiệu trường hợp để được xem xét bởi luật sư nhân viên
 • Hỗ trợ tuyển dụng luật sư sẽ thụ lý các vụ phá sản
 • Tham dự các khóa đào tạo khi cần thiết để phát triển nghề nghiệp
 • Giao nhiệm vụ xử lý trường hợp cho thực tập sinh khi cần thiết
 • Theo dõi và báo cáo số liệu thống kê (nghĩa là không trả được nợ) từ phòng khám người tiêu dùng đến Bộ phận Pháp chế về Việc làm và Người tiêu dùng để báo cáo và tiếp cận
 • Chuẩn bị các trường hợp để đóng hàng tuần
 • Tham gia vào các dự án khác khi cần thiết để tiếp tục sứ mệnh VLP

Dự án Luật sư Tình nguyện cam kết hướng tới một môi trường làm việc đa dạng và tự hào là Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng. Các ứng viên lý tưởng của chúng tôi tôn trọng một môi trường làm việc hòa nhập. VLP cố gắng đảm bảo rằng những người làm việc trong tổ chức của chúng tôi phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. VLP khuyến khích các ứng viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau đăng ký cho các vị trí. 

Dự án luật sư tình nguyện

CHỨC VỤ: Luật sư nhân viên- Luật gia đình và quyền giám hộ

NGÀY / GIỜ: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều (có huấn luyện một số buổi tối)

*Vị trí này là sự kết hợp cũng yêu cầu phải trực tiếp đến các phòng khám về Luật Gia đình và Giám hộ hàng tuần ở Boston và Woburn.

BÁO CÁO: Geraldine Gruvis-Pizarro, Esq., Luật sư giám sát

CÁC ĐƠN VỊ): Luật gia đình và quyền giám hộ

VỊ TRÍ: Dự án luật sư tình nguyện, 7 Winthrop Square, Tầng hai, Boston, MA 02110

TRẠNG THÁI: Miễn, Toàn thời gian

LƯƠNG: Bắt đầu từ 60,000 USD. Tương xứng với kinh nghiệm.

Nhấn vào đây để đăng ký!

Ứng dụng này sẽ vẫn mở cho đến khi vị trí đã được lấp đầy.

TÓM TẮT VỊ TRÍ:  

Dự án Luật sư Tình nguyện của Hiệp hội Luật sư Boston (VLP) là một tổ chức dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ pháp lý dân sự miễn phí cho cư dân có thu nhập thấp ở Greater Boston, chủ yếu thông qua các dịch vụ miễn phí của luật sư tư nhân. Chúng tôi đang tìm kiếm một luật sư nhân viên toàn thời gian có cam kết tận tâm với cộng đồng và những người mà chúng tôi phục vụ để làm việc trong các đơn vị giám hộ và luật gia đình của chúng tôi. 

VLP là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng và tìm cách tuyển dụng đội ngũ nhân viên đa dạng. Ứng viên lý tưởng của chúng tôi tôn trọng môi trường làm việc hòa nhập. Thông thạo ngôn ngữ thứ hai rất được ưu tiên, cụ thể là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Cape Verdean, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Việt vì một tỷ lệ phần trăm đáng kể khách hàng của chúng tôi thông thạo tiếng Anh hạn chế.

ĐÁNH GIÁ / GIÁO DỤC / ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

 • Bằng luật của một trường luật được công nhận.
 • Nhập học và vị trí tốt trong quán bar Massachusetts

KỸ NĂNG / KỸ NĂNG VỀ TÂM THẦN / THỂ CHẤT BẮT BUỘC:

 • 1-3 năm hành nghề toàn thời gian về luật gia đình và quyền giám hộ, bao gồm cả kiện tụng
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite
 • kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói mạnh mẽ
 • Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng quản lý hiệu quả nhiều nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và với nhân viên tại các tổ chức bên ngoài
 • Khả năng tham gia hiệu quả với đoàn luật sư tư nhân để tuyển dụng, đào tạo và cố vấn cho các luật sư tình nguyện
 • Khả năng sử dụng máy tính vài giờ mỗi ngày
 • Khả năng giao tiếp trực tiếp, qua điện thoại và máy tính
 • Khả năng đi đến các tòa án và các địa điểm khám bệnh khác ở Greater Boston

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI:

 • Duy trì kiến ​​thức cơ bản cập nhật về luật gia đình và luật giám hộ
 • Tham dự các cuộc họp đánh giá tình huống đơn vị hàng tuần
 • Xử lý hiệu quả và hiệu quả một tải tiền nhỏ
 • Cung cấp luật gia đình nội dung và giám sát giám hộ tại các phòng khám hàng tuần, bao gồm trả lời các câu hỏi và xem xét lời khuyên cũng như bản thảo các tài liệu và kết thúc các trường hợp
 • Giám sát và cố vấn thực tập sinh và luật sư chuyên nghiệp
 • Xem xét các trường hợp xứng đáng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
 • Tiến hành đào tạo cho các tình nguyện viên, thường vào các giờ buổi tối
 • Chuẩn bị các trường hợp để phân công chuyên nghiệp, bao gồm xem xét các bản ghi nhớ và tài liệu
 • Hỗ trợ giải quyết các vụ việc với luật sư chuyên nghiệp
 • Giám sát các trường hợp chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng và đại diện có thẩm quyền
 • Các trách nhiệm khác khi cần thiết

 

Dự án Luật sư Tình nguyện là một Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng

VLP cam kết hướng tới một môi trường đa dạng và tự hào là nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ được xem xét tuyển dụng mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, khuynh hướng tình dục, mang thai, nguồn gốc quốc gia, di truyền, khuyết tật, tuổi tác, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh. 

VLP cam kết mang đến một môi trường làm việc đa dạng và tự hào là nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng. Các ứng viên lý tưởng của chúng tôi tôn trọng một môi trường làm việc hòa nhập. VLP cố gắng đảm bảo rằng những người làm việc trong tổ chức của chúng tôi phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. VLP khuyến khích các ứng viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau đăng ký cho các vị trí. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ được xem xét cho việc làm mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tuổi tác, khuyết tật thể chất hoặc tinh thần, khuynh hướng tình dục, thông tin di truyền, nhận dạng và biểu hiện giới tính, mang thai, nguồn gốc quốc gia, tình trạng cựu chiến binh, và tình trạng quân sự hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hiện hành.

Để được xem xét, các ứng cử viên đăng ký các vị trí thường trú phải được phép làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.