Lễ bế mạc tưởng niệm: ngày 29 tháng 2023 năm XNUMX

Xin lưu ý rằng VLP & ERLI sẽ đóng cửa sớm vào Thứ Sáu, ngày 5/26/23, lúc 2:30 chiều và đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 5/29/23.