Ngày Yêu nước kết thúc: ngày 17 tháng 2023 năm XNUMX

Xin lưu ý rằng VLP & ERLI sẽ đóng cửa sớm vào Thứ Sáu, ngày 4/14/22, lúc 2:30 chiều và đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 4/17/23.