Về chúng tôi

Đăng ký bản tin

Lấy cái muỗng!

Không bao giờ cảm thấy lạc lõng với Bản tin VLP hàng quý của chúng tôi! Bạn sẽ được thông báo về tất cả các giải thưởng, tuyển dụng, sự kiện đặc biệt và thông tin cập nhật thú vị mới nhất từ ​​VLP. Và hãy nhớ theo dõi phần Tiêu điểm Tình nguyện viên của chúng tôi–có thể bạn sẽ xuất hiện trong số tiếp theo của chúng tôi!

 

 

Cuộn xuống để xem các vấn đề trước đây của chúng tôi

BẤM VÀO CÁC HÌNH ẢNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC CÁC BẢN TIN TRƯỚC ĐÂY