杰文·艾德

海地克里奥尔语

Pou mande sèvis legal yo

Si ou vle konnen siw kalifye pouw resevwa sèvis gratis nan men Projè Avoka ​​Volontè (VLP), tanpri rele nan (617) 603-1700。

  • 瓦饭米
  • Dèt Konsomatè
  • 乔马伊
  • 法依特
  • 加登合法

 

VLP pa travay sou ka imgrasyon oswa ka kriminèl。

Pwojè Avoka ​​Volontè a bay kliyan ki pa 苍白的角度 yo sèvis entèpretasyon ak tradiksyon gratis。