Ngày Tổng thống Bế mạc: 20 tháng 2023 năm XNUMX

Xin lưu ý rằng VLP & ERLI sẽ đóng cửa sớm vào Thứ Sáu, ngày 2/17/22, lúc 2:30 chiều và đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 2/20/23.