Trợ giúp của Chủ sở hữu

Trợ giúp của Chủ sở hữu

用中文阅读本页

អានទំព័រនេះជាភាសាខ្មែរ

Read this page in English

Li paj sa a an kreyòl ayisyen

Leia esta página em português

Lea esta página en español

 

YÊU CẦU MỘT LUẬT SƯ NGAY HÔM NAY

 • Bước 1: Nhấp vào đây.
 • Bước 2: Điền thông tin của bạn.
 • Bước 3: VLP sẽ cố gắng kết nối bạn với một luật sư sớm nhất có thể.

Chúng Tôi Là Ai

Dự Án Luật Sư Tình Nguyện cho Dự Án Hỗ Trợ Pháp Lý Trục Xuất do COVID là một đội ngũ các luật sư, sinh viên luật từ tất cả các thành phần trong cộng động làm việc cùng nhau để phục vụ những ông chủ nhà sở hữu số lượng nhà hạn chế và không có thu nhập cao trên khắp Liên bang Massachusetts.

Khi Chúng Tôi Bắt Đầu Tiến Hành Dự Án

Vào tháng Mười năm 2020, Dự Án Luật Sư Tình Nguyện đã tham gia Kế Hoạch Đẩy Lùi Trục Xuất toàn tiểu bang cho Dự Án Trợ Giúp Pháp Lý Trục Xuất do COVID (viết tắt là CELHP). Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ những ông chủ nhà sở hữu số lượng nhà hạn chế và không có thu nhập cao đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về nhà cửa bằng cách cung cấp hỗ trợ chất lượng cao.

Những Gì Chúng Tôi Cung Cấp

 • Lệ phí đại diện pháp lý thấp hoặc miễn phí
 • Hỗ trợ làm đơn xin trợ giúp tài chính
 • Tài liệu và tài nguyên giáo dục

Các Chương Trình và Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Luật Sư Trong Ngày (LFD)

 • Một cuộc tư vấn miễn phí trong vòng 15 phút

Hạn chế trong hỗ trợ cũng như đại diện pháp lý hoàn chỉnh

 • Tuyển dụng theo từng trường hợp cụ thể

Hỗ trợ pháp lý

 • Miễn phí thông qua Dự Án Luật Sư Tình Nguyện (VLP)
 • Chi phí thấp thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với Justice Bridge và Văn Phòng Pháp Lý Quận Hampden

Giúp xử lý các đơn xin hỗ trợ tài chính

 • Nhận tiền để chi trả cho tiền thuê nhà chưa thanh toán
 • Nhận tiền để chi trả cho các khoản thanh toán thế chấp của bạn

Hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình ERAP, RAFT và ERMA do nhà nước tài trợ

100% nguồn thông tin miễn phí cho chủ nhà bất kể mức thu nhập

 

Quá trình trục xuất

 • Hướng Dẫn về Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà
 • Nghĩa vụ của một chủ nhà

Văn Phòng Giáo Dục Sắp Tới

Luật Sư Trong Ngày (LFD)

15 phút tư vấn miễn phí nếu bạn đủ điều kiện

 

Được kết nối với một luật sư một cách thuận tiện thông qua Legal Squirrel, một nền tảng phần mềm

 • Khách hàng và Luật sư cộng tác trong một không gian làm việc ảo, an toàn theo thời gian thực.

Giới Thiệu Cộng Đồng

Nếu bạn là một người ủng hộ cộng đồng muốn giới thiệu một chủ nhà sở hữu số lượng nhà hạn chế, vui lòng nhấp vào ĐÂY để điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn giới thiệu CELHP.

 

Hãy đảm bảo chọn “Dự Án Luật Sư Tình Nguyện” (Bất động sản nhỏ do chủ sở hữu sử dụng, trên toàn tiểu bang).